Thế giới xa xỉ

My band

Gạt Tàn Đầy on Facebook

8.6.07

RoboconTranh thủ đi ké [cắn chẵn] với bác Hải Thanh.


Thế nào là Lomo? Chả hiểu nữa, thấy các bạn Lomo thì mình cũng thử Lomo một nửa thôi. À mà chỗ ảnh này là mình chọn những cái xấu nhất để đăng nhá!