Thế giới xa xỉ

My band

Gạt Tàn Đầy on Facebook

4.6.07

Rocker 3 tuổi

3 tuổi nhưng đã bộc lộ khả năng biểu diễn Death Metal xuất sắc.
Mọi người nhớ chụp tai nghe vào nhé.
Chết cười ông tướng này.

Tags: rockMonday June 4, 2007 - 05:52pm (ICT)