Thế giới xa xỉ

My band

Gạt Tàn Đầy on Facebook

18.6.07

Sinh nhật Thi

hàng về hàng về (có người đang PR nên mình cũng cạnh tranh tí)
ke ke
ảnh chụp từ tuần trước, hôm nay mới post

Cái cuối này bác Hải Thanh chụp, vợ mình ngủ khì