Thế giới xa xỉ

My band

Gạt Tàn Đầy on Facebook

15.6.07

Tiền

Đến lúc kiếm xiền rồi,
chẳng lẽ nghèo mãi,
nhỉ?


photo: Hải Thanh