Thế giới xa xỉ

My band

Gạt Tàn Đầy on Facebook

30.6.07

Xe cổ Hội An

Xin phép anh chị em bạn bè Post tạm 2 cái ảnh ở Hội An trước, về nhà đăng dần cả năm mới hết 20GB ảnh ạ. Ke ke.