Thế giới xa xỉ

My band

Gạt Tàn Đầy on Facebook

16.7.07

Bắt tay kiểu hoàng gia Anh

Mình hy vọng cái hậu quả sẽ không như mình đoán.
Thái tử vui tính quá.