Thế giới xa xỉ

My band

Gạt Tàn Đầy on Facebook

18.7.07

Chuyên chở tên lửa kiểu Hungary

Cái này người ta gọi là tí mù! Hú hồn với nhà các ông.