Thế giới xa xỉ

My band

Gạt Tàn Đầy on Facebook

2.7.07

Già từ lâu rồi, còn gì đâu mà lo?


23h59' 30/6/20070h00' 1/7/2007

ảnh do vợ chụp ở Hội An