Thế giới xa xỉ

My band

Gạt Tàn Đầy on Facebook

11.7.07

Trẻ con ở Thanh Hóa

Những đứa ở trên là con công nhân nhà máy xi măng NS, được học trong nhà trẻ kiêm mẫu giáo dành riêng cho CBCNV. Riêng có một chị lớn lớn thì chắc là chui vào chơi ké. Thằng cu cuối cùng này là con bà bán nước mía dưới gầm băng chuyền.