Thế giới xa xỉ

My band

Gạt Tàn Đầy on Facebook

5.7.07

Xe cổ và Hành Trình Di sản Quảng Nam 2007

Bây giờ mới post được ảnh ạ.
Ảnh xe trước không có các anh các chị lại bảo đi toàn chụp vợ là chính. Ke ke.Dưới đây là con vespa của em Cường, ở Hội An