Thế giới xa xỉ

My band

Gạt Tàn Đầy on Facebook

22.8.07

Dịch vụ web lạĐang tự nhiên lang thang vớ được cái này hay phết ạ.
Thông thường, người ta chỉ cung cấp các dịch vụ thu gọn link lại, như TinyURL chẳng hạn. Đằng này GiganticURL lại cung cấp dịch vụ Kéo dài các đường link ra.

Mọi người thử vào xem chơi. Tớ làm được cái link dưới đây:
http://www.GiganticURL.com/url/aHR0cDovL2NvY2t0YWlsLmNvbS52bi9pb
mRleC5waHA/QUdSRUU9eWVzaHR0cDovL2NvY2t0YWlsLmNvbS52bi9pbmRleC5wa
HA/QUdSRUU9eWVzYUhSMGNEb3ZMMk52WTJ0MFlXbHNMbU52YlM1MmJpOXBibVJsZ
UM1d2FIQS9RVWRTUlVVOWVXVno=aHR0cDovL2NvY2t0YWlsLmNvbS52bi9pbmRle
C5waHA/QUdSRUU9eWVzYUhSMGNEb3ZMMk52WTJ0MFlXbHNMbU52YlM1MmJpOXBib
VJsZUM1d2FIQS9RVWRTUlVVOWVXVnphSFIwY0RvdkwyTnZZMnQwWVdsc0xtTnZiU
zUyYmk5cGJtUmxlQzV3YUhBL1FVZFNSVVU5ZVdWellVaFNNR05FYjNaTU1rNTJXV
EowTUZsWGJITk1iVTUyWWxNMU1tSnBPWEJpYlZKc1pVTTFkMkZJUVM5UlZXUlRVb
FZWT1dWWFZubz0=aHR0cDovL2NvY2t0YWlsLmNvbS52bi9pbmRleC5waHA/QUdSR
UU9eWVzYUhSMGNEb3ZMMk52WTJ0MFlXbHNMbU52YlM1MmJpOXBibVJsZUM1d2FIQ
S9RVWRTUlVVOWVXVnphSFIwY0RvdkwyTnZZMnQwWVdsc0xtTnZiUzUyYmk5cGJtU
mxlQzV3YUhBL1FVZFNSVVU5ZVdWellVaFNNR05FYjNaTU1rNTJXVEowTUZsWGJIT
k1iVTUyWWxNMU1tSnBPWEJpYlZKc1pVTTFkMkZJUVM5UlZXUlRVbFZWT1dWWFZub
z1hSFIwY0RvdkwyTnZZMnQwWVdsc0xtTnZiUzUyYmk5cGJtUmxlQzV3YUhBL1FVZ
FNSVVU5ZVdWellVaFNNR05FYjNaTU1rNTJXVEowTUZsWGJITk1iVTUyWWxNMU1tS
nBPWEJpYlZKc1pVTTFkMkZJUVM5UlZXUlRVbFZWT1dWWFZucGhTRkl3WTBSdmRrd
3lUblpaTW5Rd1dWZHNjMHh0VG5aaVV6VXlZbWs1Y0dKdFVteGxRelYzWVVoQkwxR
lZaRk5TVlZVNVpWZFdlbGxWYUZOTlIwNUZZak5hVFUxck5USlhWRW93VFVac1dHS
klUazFpVlRVeVdXeE5NVTF0U25CUFdFSnBZbFpLYzFwVlRURmtNa1pKVVZNNVVsW
lhVbFJWYkZaV1QxZFdXRlp1YnowPQ==aHR0cDovL2NvY2t0YWlsLmNvbS52bi9pb
mRleC5waHA/QUdSRUU9eWVzYUhSMGNEb3ZMMk52WTJ0MFlXbHNMbU52YlM1MmJpO
XBibVJsZUM1d2FIQS9RVWRTUlVVOWVXVnphSFIwY0RvdkwyTnZZMnQwWVdsc0xtT
nZiUzUyYmk5cGJtUmxlQzV3YUhBL1FVZFNSVVU5ZVdWellVaFNNR05FYjNaTU1rN
TJXVEowTUZsWGJITk1iVTUyWWxNMU1tSnBPWEJpYlZKc1pVTTFkMkZJUVM5UlZXU
lRVbFZWT1dWWFZubz1hSFIwY0RvdkwyTnZZMnQwWVdsc0xtTnZiUzUyYmk5cGJtU
mxlQzV3YUhBL1FVZFNSVVU5ZVdWellVaFNNR05FYjNaTU1rNTJXVEowTUZsWGJIT
k1iVTUyWWxNMU1tSnBPWEJpYlZKc1pVTTFkMkZJUVM5UlZXUlRVbFZWT1dWWFZuc
GhTRkl3WTBSdmRrd3lUblpaTW5Rd1dWZHNjMHh0VG5aaVV6VXlZbWs1Y0dKdFVte
GxRelYzWVVoQkwxRlZaRk5TVlZVNVpWZFdlbGxWYUZOTlIwNUZZak5hVFUxck5US
lhWRW93VFVac1dHSklUazFpVlRVeVdXeE5NVTF0U25CUFdFSnBZbFpLYzFwVlRUR
mtNa1pKVVZNNVVsWlhVbFJWYkZaV1QxZFdXRlp1YnowPWFIUjBjRG92TDJOdlkyd
DBZV2xzTG1OdmJTNTJiaTlwYm1SbGVDNXdhSEEvUVVkU1JVVTllV1Z6WVVoU01HT


Chúc vui vẻ!