Thế giới xa xỉ

My band

Gạt Tàn Đầy on Facebook

1.8.07

Rosewood & Thủy Triều ĐỏVừa rồi là mấy anh em bên Rosewood, thông tin có thể xem thêm tại ban Việt ngữ BBC
Và dưới đây là hai ông bạn Thủy Triều Đỏ đang chờ đợi, chờ đợi, chờ đợi...
Bên anh Nghị chắc có nhiều ảnh đẹp hơn.