Thế giới xa xỉ

My band

Gạt Tàn Đầy on Facebook

8.8.07

Thêm một nghề để lựa chọn


Nghề gì mà trông cũng bình thường nhỉ?
Bình tĩnh xem tiếp nhé!

...

Bình tĩnh...

...

Bình tĩnh...

...

Đừng sốt ruột...

...

Òa!

p/s: vợ ơi mua ống tê lê nó hay thế đấy.