Thế giới xa xỉ

My band

Gạt Tàn Đầy on Facebook

11.8.07

Tràảnh vợ
vừa chụp xong, post luôn cho nóng.
sáng mai lên đường sớm, he he