Thế giới xa xỉ

My band

Gạt Tàn Đầy on Facebook

21.9.07

3/4 Gạt Tàn Đầy

anh Huy có ảnh đẹp
IMG_9190

IMG_9193

anh Long khoe iPhone
IMG_9192

đầy 3/4
IMG_9198

vẫn còn ảnh bên Zooomr nhé.