Thế giới xa xỉ

My band

Gạt Tàn Đầy on Facebook

12.9.07

Ong và Tít

Ong đây
IMG_8135

IMG_8472

Tít đây
IMG_8447

IMG_8402

Bố mẹ các cháu vào Zooomr để lấy ảnh về nhé. Gớm, 362 cái ảnh thì quá là quay phim còn gì. Tha hồ blog nhá. Trong khi chú Mạnh có mỗi MỘT cái. He he.
IMG_8522