Thế giới xa xỉ

My band

Gạt Tàn Đầy on Facebook

21.9.07

Thanks

Thực lòng rất cám ơn các anh chị em bạn bè đã cổ vũ nhiệt tình.
Muôn lời không tả xiết.

IMG_9242

IMG_9305

photos by anh Tuấn Evil
Cập nhật: bên blog anh Hải Thanh có thêm khá nhiều ảnh nữa
Cheers!