Thế giới xa xỉ

My band

Gạt Tàn Đầy on Facebook

26.10.07

Gấu mẹ?

Đoàn chụp ảnh cưới Gấu mẹ! He he. Hồi ấy đúng là điếc không sợ súng.
Mẹ cháu vỡ chum chưa cũng không rõ nữa.