Thế giới xa xỉ

My band

Gạt Tàn Đầy on Facebook

24.10.07

hope

Vào những cái ngày khỉ gió đùng lăn mệt mỏi như hôm nay, mình chỉ muốn ngồi chỉnh ảnh cho đám superkid thôi. Cố cười tí. We are on stage mà. Ôm rơm làm gì cho ngứa bụng.

Phi Giao và chiếc ống nhòm
IMG_2033sm