Thế giới xa xỉ

My band

Gạt Tàn Đầy on Facebook

28.10.07

Tranh một nétBức tranh này đươc nhận định là ra đời năm 1884.
Điểm đặc biệt là người vẽ nó không hề nhấc bút lên.
Sự khéo léo thể hiện ở bằng những cú lách, nghiêng bút.
Nếu đây là sự thật thì mình quá phục luôn.