Thế giới xa xỉ

My band

Gạt Tàn Đầy on Facebook

8.11.07

Canon tìm "ti"Canon đây. Cuống cuồng tìm ti nhưng chú Đạt không có. He he.
ảnh do bố cháu chụp tối qua ở nhà
nhà ở Sài Gòn, cao và đẹp.