Thế giới xa xỉ

My band

Gạt Tàn Đầy on Facebook

26.11.07

Giá và Lương
Giá ơi thương lấy lương cùng!
Tuy rằng khác loại nhưng chung là tiền.
Thương nhau lương giá đi liền
Ghét nhau lương giá hai miền xa xôi.
Gió đưa cái giá về trời,
Cho lương ở lại chịu nhiều đắng cay.
Giá ơi ta bảo giá này:
Giá lên nhanh quá có ngày…chết lương.
Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Đồng lương vật giá phải thương nhau cùng.
Người ta đi cấy lấy công,
Tôi nay đi cấy còn trông nhiều bề:
Trông cho vật giá…rẻ rề,
Lương tăng vùn vụt là mê lắm rồi.
Bắc thang lên hỏi ông trời
Giá lương như thế, dân thời sống sao?
Ông trời mới trả lời rằng
"Làm dân ráng chịu chứ kêu gì nhiều"

Thơ không phải của mình. Ai biết tác giả là ai để mình vái bác này một lạy.
Nhân tiện tặng ít ảnh minh họa sưu tầm.bầu với bí


không nổi nửa miếng


thích tợp lúc nào thì chết lúc ấy


tợp nhè nhẹ


Thằng nào được tăng lương thì đi mà lao lên trước!


Ông cứ tăng làm gì được ông?