Thế giới xa xỉ

My band

Gạt Tàn Đầy on Facebook

29.11.07

Lại thi hoa hậu

ở Mátxcơva, không phải ở VN. Ở ta nhiều quá đâm nhàm. Lần nào xem thi cũng ngần đấy cô. Thi hoa hậu giờ có lẽ đã thành một nghề. Đây là thi người đẹp bên Nga. Giời mùa đông đang lạnh thế mà xem xong ảnh các cô này thấy nóng như giữa mùa hè. Xem xong bác nào trên 18 tuổi khát quá thì nhấn vào đây giải khát nhé.

Trong cuộc thi Miss DIM 2007, thấy có cả mũ bảo hiểm. Chắc là để cổ động cho VN ta ngày 15/12 này.