Thế giới xa xỉ

My band

Gạt Tàn Đầy on Facebook

22.12.07

5 Điều Bác Hồ Dạy
Bác dạy thiếu niên nhi đồng:

1. Yêu Tổ Quốc, Yêu Đồng Bào
2. Học Tập Tốt, Lao Động Tốt
3. Đoàn Kết Tốt, Kỷ Luật Tốt
4. Giữ Gìn Vệ Sinh Thật Tốt
5. Khiêm Tốn, Thật Thà, Dũng Cảm

Làm người lớn rồi, đọc lại vẫn thấy cần suy nghĩ.