Thế giới xa xỉ

My band

Gạt Tàn Đầy on Facebook

15.12.07

em gái

Hôm nay sinh nhật em gái út ít trong nhà. Cheers!
Mọi người chúc em mình tí nhá. Vào đây này.

IMG_3255
xinh chưa? đốt cả một cánh đồng lau làm nền cho ảnh đấy.