Thế giới xa xỉ

My band

Gạt Tàn Đầy on Facebook

8.12.07

longcg

IMG_9723

Chúc mừng sinh nhật tay bass của Gạt Tàn Đầy, anh longcg. Mời mọi người vào đây chúc mừng anh ý, ke ke. À mà hình như hôm nay cũng là sinh nhật anh Tùng cận ấy?!?

photo by tiendatle ở hồ Hoàn Kiếm, 2007