Thế giới xa xỉ

My band

Gạt Tàn Đầy on Facebook

5.12.07

Maika

NKH_7972

Đấy, tối qua sinh nhật cái cô thích màu xanh ở trên đấy.
Say quá, bây giờ mới tỉnh ngủ để post tạm một cái ảnh. he he.