Thế giới xa xỉ

My band

Gạt Tàn Đầy on Facebook

15.12.07

Trái tim thì nóng nhưng cái đầu phải lạnh.