Thế giới xa xỉ

My band

Gạt Tàn Đầy on Facebook

13.12.07

Xin mọi người hãy bình tĩnh!

IMG_1636

Phim ơi Phim, chú ngượng với con. Thật đấy.
Chú thấy ngượng cả với bác Mai Kỳ khi bác ấy nói bác còn tuổi lên đường.
Nhưng chú nghĩ chúng ta còn rất nhiều cách để chiến đấu mà không phải đổ máu như ông cha mình đã phải đổ máu. Chắc chắn còn nhiều cách.
Hãy bình tĩnh.