Thế giới xa xỉ

My band

Gạt Tàn Đầy on Facebook

4.1.08

Bạc

phận sao phận bạc như vôi
đã đành nước chảy hoa trôi lỡ làng

IMG_2518sm

!