Thế giới xa xỉ

My band

Gạt Tàn Đầy on Facebook

29.1.08

Cậu của cậu


Tự nhiên thấy cái ảnh này hay quá, cả nhà nhìn tay ông trẻ tớ với em Việt hôm ăn hỏi kìa!