Thế giới xa xỉ

My band

Gạt Tàn Đầy on Facebook

28.1.08

Chíp


Cực xinh


Mỗi lần ngắm Chíp là lại nhớ đến bài Summer Time (cho dù đang lạnh cắt da cắt thịt).
"Your daddy is rich
And your mommy is good-looking
So hush! Little babe
Don't you cry..."