Thế giới xa xỉ

My band

Gạt Tàn Đầy on Facebook

16.1.08

con thú khốn nạn

Tôi đề nghị VN nên khôi phục lại án xử tùng xẻo để dành cho những hạng súc vật như thế này. Nhân thể xử luôn cả cái thằng đánh bà nội - một mẹ liệt sỹ - đến chết.