Thế giới xa xỉ

My band

Gạt Tàn Đầy on Facebook

18.1.08

Rock Storm
Tranh thủ up tạm cái ảnh chụp anh Hà The Light tối qua lên cho nó có không khí bão dốc một tí. Còn mình thì vẫn khỏe, hơi đau họng một tí vì gào cả ngày hôm qua. Cheers all!