Thế giới xa xỉ

My band

Gạt Tàn Đầy on Facebook

6.1.08

Tập nhạc kiểu GTĐ

Hà Nội
7pm 4/1/2008

IMG_6777
ảnh chụp tự động hẹn giờ

IMG_6781
Quân

IMG_6791
tự chụp

IMG_6814
giải lao

IMG_6796
Long & Huy