Thế giới xa xỉ

My band

Gạt Tàn Đầy on Facebook

20.2.08

Múa Bài Bông

Điệu múa cổ có tên Bài Bông (còn gọi là Bắt Bài Bông) được phục dựng và trình diễn trong ngày khai hội Yên Tử 16/02/2008. Chi tiết lai lịch (cũng như tí ti tranh luận) về điệu múa này xin xem thêm tại đây. Ý kiến cá nhân tôi thấy thực sự xúc động khi tận mắt chứng kiến sự nhiệt tình của cụ Kim Đức, nhóm ca trù Tràng An cùng các nghệ sỹ cũng như những bạn trẻ góp công vô tư khác.