Thế giới xa xỉ

My band

Gạt Tàn Đầy on Facebook

2.3.08

Một ngày chủ nhật, khà khà


Tít sà đến


lại quậy


tâm trạng phết


anh Hải Thanh


vợ chồng tớ


một fen hâm mộ, ke ke (mình gọi bằng chị)


ảnh ưng nhất trong ngày
"A picture of A picture of A picture of Some flowers"