Thế giới xa xỉ

My band

Gạt Tàn Đầy on Facebook

29.4.08

Phong Cách Việt ra lò


Mời anh chị em bạn bè ra sạp kẹp nách mỗi người một cuốn.
Công sức cả tháng giời của anh em chúng tớ đấy ạ.
Cheers!