Thế giới xa xỉ

My band

Gạt Tàn Đầy on Facebook

18.7.08

sketch vợhôm nay vợ làm bánh cuốn khá ngon

bèn thưởng cho một cái tranh vẽ chân dung bằng photoshop
vốn là một thứ vợ muốn có từ lâu mà chả có anh họa sỹ nào xuống bút
khà khà
cheers cuối tuần cả nhà!