Thế giới xa xỉ

My band

Gạt Tàn Đầy on Facebook

17.7.08

steve ballmer dùng Mac???

chả biết thật hay đùa?