Thế giới xa xỉ

My band

Gạt Tàn Đầy on Facebook

1.10.08

Tin giờ chót. Chương trình dự kiến cho Hennessy Artistry tối nay.
nguồn ảnh: ©Photo5


Shaye Ward, thần tượng của nhiều em trai em gái đây.

If That' Ok With You
No You Hang Up
Next To Me
Apologize
No Promises
That's My Goal
You Got Me So
You Make Wish
__________________________


Until June - Mình chờ xem các bạn này

All I Have
What Went Wrong
What I've Done
Unnoticed
Baby
The Saddest Song
You Do
Sleepless
__________________________


The D.E.Y.

Get The Feeling
Bendecida Mi Nacion
Dame Un Momento
I Need You
& I Miss You
Give You The World
She Said
__________________________

Đại khái thế, post vội chắc sẽ có lỗi. Thêm vài cái ảnh hôm nọ họp báo.


Anh Tuấn và em Quỳnh bên Hennessy


Cô này "trỏng" mới ra

Từ trái qua phải: đại ca Trí Quyền, em Xuân Thi, chị Chi LeBros.

Kết luận về vụ vé: Không có bán, chỉ có giấy mời. Nhưng chắc tối nay sẽ có người tiếc của bán bên ngoài (hy vọng thế). Hôm trước đọc cái rao vặt vé 3 triệu mà khiếp!