Thế giới xa xỉ

My band

Gạt Tàn Đầy on Facebook

4.9.08

Tổng tấn công hoa hậu 2008
Trong không khí hừng hừng khí thế của báo chí tổng tấn công tân hoa hậu Việt Nam 2008,

tôi trân trọng tuyên bố:

Làm gì có chuyện một đứa bé gái mới 18 tuổi lại biết làm giả giấy tờ?

và như mọi lần, chính người lớn mới có tội.

anyway,

1 phiếu cho Thụy Vân.

bản quyền ảnh: bác Dynamic