Thế giới xa xỉ

My band

Gạt Tàn Đầy on Facebook

31.10.08

Ảnh cưới Châm & Minh

Set 1

IMG_7817

IMG_7863

IMG_7832

IMG_7781

IMG_7885

Ảnh: Photo5
Địa điểm: Phi Kỳ Nam Ngọc Studio - Sóc Sơn
Trang điểm: Thái Thùy Linh & cộng sự
Bubbles Gun: Nhọn
Hậu cần: Các vợ và người yêu của Photo5