Thế giới xa xỉ

My band

Gạt Tàn Đầy on Facebook

8.10.08

ảnh thằng cháu rai [on his 1st day]

Phần 1, chụp bằng 20D, buổi chiều ngày đầu tiên của cu cậu [6/10-sau sinh nhật ông nội cháu đúng 1 tháng]. Đại khái mô tả cháu thế này: mũi to, tai to, môi cong, mắt đen. Riêng ảnh nude thì bác Đạt chưa chụp được. Miệng cử động liên hồi. Bú sữa bình toàn thấy trăm phần trăm [tư chất tốt].

IMG_5429-sm

IMG_5437-sm

IMG_5445-sm

Tạm thế đã, cheers cả nhà.