Thế giới xa xỉ

My band

Gạt Tàn Đầy on Facebook

14.10.08

Future Rock Star

IMG_5825
Bố mẹ cháu nhìn thấy cái áo này phải mua ngay. Ka ka.

IMG_5820
Cậu này từ hồi siêu âm đã thích đấm bốc.

IMG_5795

IMG_5767

IMG_5763

IMG_5741

IMG_5756

Đại khái thế. Cheers cả nhà.