Thế giới xa xỉ

My band

Gạt Tàn Đầy on Facebook

13.11.08

Đầy tháng Tí Ù

IMG_0069


IMG_0098


IMG_0054

Sáng đẩy được mấy cái ảnh ông cháu hôm đầy tháng lên, ấn nút đăng bài, thế quái nào không thể mở ra được. Điên tiết thật. Các bác các chú các cô có xem thêm ảnh thì nhấn vào đây nhé.

Cheers cả nhà lên đường ra đảo đây.