Thế giới xa xỉ

My band

Gạt Tàn Đầy on Facebook

21.1.09

Tết đang bị giết


ảnh và tin trên báo Tuổi Trẻ

Các ông đồ có cái lý của các ông đồ. Ban tổ chức Phố ông đồ có cái lý của họ. Và công an phường cũng có cái lý riêng [đúng luật và chỉ thị]. Nhưng thực sự thì Tết lại thêm một lần nữa bị giết. Cứ thử hít hà mà xem, chả có tí không khí nào gọi là mùi Tết nữa. Toàn khói xe buýt. Không chỉ Tết mà cả cái nét văn hóa văn minh đang chết ngạt. Khốn & Đau!