Thế giới xa xỉ

My band

Gạt Tàn Đầy on Facebook

4.3.09

Báo Lói Ngọng

http://img2.pict.com/2f/7d/78/1cfbdfa5d3cd976cfbd429bb69/nUM6Q/image001.jpg

http://img2.pict.com/34/ef/e2/ea1b55c445954c9aa958dbe6cf/dwKaA/image002.jpg

Nhận đc cái mail này của vợ mà phát rồ cả người.
Sẽ viết về cái bức xúc trên blast. Trong lúc chờ đợi, rất mong các anh các chị tẩy chay cái hàng áo cưới đối diện Parkson trên đường Thái Hà.