Thế giới xa xỉ

My band

Gạt Tàn Đầy on Facebook

16.3.09

Khôi Minh -Bộ Sưu Tập 09

IMG_8367

Khôi Minh, live at the Hot Life cafe, Hà Nội

Cheers!

(post tạm một cái)