Thế giới xa xỉ

My band

Gạt Tàn Đầy on Facebook

30.3.09

Phỏng vấn Gạt Tàn Đầy tháng 3/2009

Phỏng vấn Gạt Tàn Đầy trên rockpassion.vn.

Cheers cả nhà.